Teorieë oor Bill Gates, die Covid-19 entstof en die merk van die dier (Openbaring 13: 16-17)… en die res van die Bybel!

1160330

Vandat die grendelstaat in Suid-Afrika begin het loop daar ‘n groot klomp samesweringsteorieë rond. Teorieë wat sommige films en fantasie boeke soos kinderstories laat klink.

As ons eerlik oor ons huidige situasie dink dan moet ons ‘n paar goed dadelik erken. Eerstens ons is onseker. Dis miskien ‘n eufemisme. Ons is baie onseker. Tweedens ons sit tans elkeen op ons selfoon en rekenaar en ons tuur deur ons skerms na ‘n wêreld wat ons vermoed redelik vinnig verander en ons soek sekerheid te midde van al die verandering. Derdens, kom ons wees volwasse genoeg om te erken dat ons almal op een of ander manier bevooroordeel is. Ons hou van sekere denkrigtings meer as van ander. Ons luister eerder na sekere mense as na ander. Ons vertrou sekere mense makliker as ander. Dit is hoe dit is.

Kom ek spel my vooroordele net vir ‘n oomblik duidelik uit. Ek staan by die vyf Sola’s van die 16de eeuse Reformasie: Ek is ‘n sondaar wat slegs deur die Genade van Jesus Christus alleen gered kan word. Ek kan slegs in die Woord van God daarvan leer. Geloof is die enigste teken dat ek hierdie genade ontvang het. Laastens kan God alleen daarvoor geëer word. Ek glo hierdie dinge met my hele hart.

Die Hele Bybel

Ek wil een van hierdie punte net vir ‘n oomblik onder die vergrootglas plaas: Sola Scriptura of die Woord alleen. As ons as Christene ons gedagtes oor die toekoms formuleer kan en mag ons nie slegs ‘n gedeelte van die Bybel gebruik om ons te lei nie. Ons durf dit nie doen nie! Ons kan tog nie die waarskuwing van Openbaring 22:18-19 verontagsaam nie.

“…iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.”

Die hele Bybel, en dit sluit Openbaring in, het een doel. Dit is om ons op Jesus Christus te laat fokus. Die Bybel gaan nie oor wetenskap of oor wette of oor geskiedenis nie. Ja, al daardie goed is ook in die Bybel. Maar die Bybel gaan oor God. In Jesus Christus word God vir ons sigbaar. Daarom sê Kolossense 2:9:   “Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;” Daarom moet dit geen verrassing wees om te hoor dat die hele Bybel Jesus Christus aan ons openbaar nie.[1]

Dit geld ook van die boek Openbaring. Openbaring het nie ‘n ander doel as die res van die Bybel nie! Hy is dan deel van die Bybel! Openbaring praat nie uit ‘n ander mond as die res van die boeke nie.

Samesweringsteorieë

Dit bring my dan by die algemene gedagte oor sameswerings teorieë. Hoor asb. duidelik die waarskuwing van Jes. 8:12-13.

“Julle mag nie alles ‘n sameswering noem wat hierdie volk ‘n sameswering noem nie, en julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees, of verskrik wees nie. Die HERE van die leërskare—Hom moet julle heilig, en laat Hy julle vrees en Hy julle verskrikking wees!”

Baie van hierdie samesweringsteorieë het hulle ontstaan in die Bybel. Hulle neem die Bybel as vertrekpunt,  maar hulle laat hom dan vinnig agter om op ander goed te fokus. Soms is dit die Pous, soms is dit die Keiser, ander kere is dit Bill Gates. Kom ons wees eerlik – daardie teorieë hou nie rekening met die hele Skrif nie – hulle neem ‘n paar versies (gewoonlik een) as vertrekpunt en dan trek hulle te velde.

Ons is bang en onseker en ons soek iemand om voor kwaad te wees vir die situasie waarin ons tans is. Maar ons kan nie alles wat almal rondom ons ‘n sameswering noem, wel ‘n sameswering noem nie. Ons mag nie bang wees vir dit waarvoor almal bang is nie. Dit is interessant dat hierdie vreeslike teorieë nie net uit sogenaamd Christelike kringe kom nie, die Moslems deel daarin!!! Ons mag nie vir die selfde goed as hulle vrees nie!

Ons moet die Here vrees, want die Here is bo alle komplotte en magte en kragte wat daar op aarde is. Ons moet erken dat die Duiwel magtig is, maar onthou dat God almagtig is. Ons mag nie maak asof die Duiwel magtiger as God is nie. Dis lasterlik. Ons mag nie maak asof ons aan die een wat reeds oorwin is, uitgelewer is nie! (Rom. 8: 32-39).

Wees asb. baie versigtig om ligtelik met samesweringsteorieë om te gaan of alles vir soet koek op te vreet. Deur dit te doen glo jy een van die Duiwel se bedrieglikste leuens – die leuen dat hy in beheer is en dat jy aan sy agente oorgelewer is. Onthou hy mag net doen wat God hom toelaat om te doen (Job. 1: 8-12).

Die Merk van die dier en die merk van God se kinders.

‘n Samesweringsteorie wat al in omloop is vandat ek my verstand gekry het en wat met elke rondte meer en meer dreigend raak is gebaseer op Openbaring 13: 16-17.

“En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.”

bill-gates-vaccine-digital-id-certificates-microchip-implant-rfid-coronavirus-covid-19-id-2020-chip-certificate-mark-of-the-beast-wuhan-china-cure-covid19-biohacking

Die weergawe van die teorie wat tans die ronde doen is dat Bill Gates in die Covid-19 entstof wat ontwikkel word ‘n mikroskyfie gaan plaas. Hierdie skyfie gaan dan gebruik word om mense te monitor en uiteindelik gaan jy nie sonder dit kan koop of verkoop nie. In die een video sê die aanbieder selfs dat hy wonder wanneer Bill Gates horings en ‘n stert gaan groei want hy is die Duiwel… Die rede hoekom hierdie analogie gemaak word is omdat hierdie skyfie volgens hierdie video die merk van die dier is.

Behalwe dat ‘n onbybelse prentjie van die Duiwel gebruik word (ek lees nêrens in die Bybel dat hy hoewe, horings en ‘n stert het nie) is ek bevrees dat sulke samesweringsteorie die waarheid van die Bybel verduister, mense mislei en ons aandag van Jesus Christus aftrek.

Kom ek verduidelik hoekom ek my standpunt handhaaf en hoe ek tot die slotsom kom.

jan-styka-rabbi-with-tefillinDie merk van die dier is nie die enigste merk waarvan daar in die Bybel of in Openbaring gepraat word nie. As ons daar na Deuteronomium 6 toe blaai word daar van nog ‘n merk vertel. In Deut. 6:8 word ook vertel van ‘n merk wat op die hand en op die voorhoof aangebring moet word. Hierdie merk is die merk van God se kinders. Die Israeliete verstaan vandag dat hierdie merke in Deut. 6:8-9 letterlike merke moet wees. Daarom bind hulle die wet met leerbande styf aan hulle voorarms vas. Hulle plaas dit ook in ‘n klein houertjie wat hulle dan op hulle voorhoofde vasbind – sien die foto.

As ‘n Christen moet ons dan nou dadelik vra: as hierdie die merk van God se kinders is, hoekom doen ons dit nie? Die antwoord is baie eenvoudig – as ons maar net na die konteks van Deut. 6 kyk, dan word dit vinnig duidelik dat hierdie merke op ons hand en voorhoof nie letterlike merke is nie. Hierdie hoofstuk kom sê duidelik dat ons dade en gedagtes deur God se wet beheer moet word. Ons dade en gedagtes moet soos ‘n merk wees wat wys dat ons aan God behoort. Christene glo dat ons die wet moet nakom, maar ons glo nie soos die Jode dat ons dit moet doen om gered te word nie. Ons kom dit na, omdat ons gered is.

Ηier moet ons konsekwent wees. Indien dit moontlik is dat God se merk ‘n simboliese betekenis het, dan moet die merk van die dier ook ‘n simboliese betekenis kan hê.

Dit is dadelik opvallend dat die merk van die dier en die merk van God se kinders op die selfde liggaamsdele gedra word: die hand en die voorhoof. Ons kan dus deur die twee merke te kontrasteer baie maklik die betekenis van die merk van die dier aflei. Die wat die merk van die dier het se gedagtes en dade word beheer deur die dier van Openbaring 13!

Die res van die Skrif kom bevestig hierdie interpretasie. Jesus sê self in Johannes 14

“As julle My liefhet, bewaar my gebooie.”  (Joh. 14:15)

“Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.”  (Joh. 14:21)

Die teenoorgestelde is dus ook waar. As ons hom nie lief het nie, sal ons nie sy gebooie bewaar nie. Dan is ons gedagtes en ons dade die teken dat ons onder die invloed van die dier is.

Hier is die gedeelte waar ek dink ‘n “Bill Gates mikroskyfie” interpretasie van Openbaring 13:16-17 ‘n groot gevaar inhou vir die kerk. As ons sê dat hierdie merk ‘n denkrigting en dade is. Dan beteken die res van die vers dat ons nie sal kan koop of verkoop as ons nie sekere dinge doen en op ‘n sekere manier dink nie.

Hier is ‘n maklike voorbeeld. Om vandag as ‘n wetenskaplike ernstig opgeneem te word moet jy nóg ‘n teorie onderskryf: die evolusie teorie. As jy nie volgens hierdie denksisteem redeneer nie, word jy eenvoudig nie ernstig opgeneem nie. Vakkundiges wat die evolusie teorie in twyfel trek word selde by prominente fakulteite aangestel. As jou gedagtes nie onder die invloed van die dier is nie, is dit baie moeilik om jou vak tot op die hoogste vlak te beoefen.

Nog ‘n voorbeeld. As jy nie bereid is om die LGBTQ gemeenskap te ondersteun in hulle onbybelse morele revolusie nie, word jy voor die hof gedaag want jy diskrimineer. As jou dade nie brandmerk is deur die dier nie, kan jy nie koop en verkoop nie.

So kan ons aangaan. As ‘n dokter nie aborsies wil beoefen nie word hy voor die hof gedaag. As sommige hulle sin kry, sal hy van die mediese rol geskrap word.

As jou kinders nie bereid is om op skool die antwoord te skryf wat die departement soek nie, slaag hulle nie ‘n vak nie en kan jy nie matriek kry nie. Almal weet dat jy sonder ‘n matriek sertifikaat niks kan doen nie.

As jy nie ‘n kommunistiese gefundeerde denksisteem onderskryf waarin die Bybel nie verreken w

ord nie, kan jy nie ‘n BEE sertifikaat kry nie. Ek plaas swart ekonomiese bemagtiging ook op hierdie lysie, want wat ek daarvan verstaan is dit globaal gesproke ‘n korrupte beleid wat maar net help om ‘n selektiewe groepie nog ryker te maak.

Kom ons maak dit persoonlik. In 1 Tessalonisense kan ons die afleiding maak dat wanneer die Duiwel ons versoek hy ons geloof, hoop en liefde lam lê en uiteindelik dood druk.

Ek dra dus die dier se merk wanneer ek liefdeloos teenoor my naaste is. 1 Joh. 4:8 sê: “Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie want God is liefde.” As ons maar net na die egskeidingsyfer in Suid-Afrika kyk en ons dan luister na die stories wat uit die kantore van die egskeidingsprokureurs kom, hoeveel mense om ons dra nie die merk van die dier nie!

Ek dra dus ook die merk van die dier as ek my Christelike hoop verloor. Ons lewe onder groot spanning in Suid-Afrika en die Covid-19 pandemie se ekonomiese impak maak dinge nie makliker nie. Tog het ‘n Christen altyd hoop, selfs al moet hy op ‘n brandstapel sterf. Onthou die ewige lewe lê voor. Tog dra baie van ons die merk van die dier as ons kyk hoe min waarde ons heg aan die hoop wat Jesus Christus aan ons gebring het.

Ek dra ook die merk van die dier as ek my geloof verloor. Geloof is wanneer ek God ken en gevolglik op Hom staatmaak. Tog vergaan ons as gevolg van ‘n gebrek aan kennis (Hos. 4:6). Baie van ons glo aan die weergawe van God wat ons verkies. Bitter min van ons ken God regtig. Voordat jy my wil reghelp – hoe lyk jou Bybelkennis? Jy kan tog nie aanspraak maak dat jy in God glo as jy nie die Een in wie jy glo ken nie! (Heb. 5:11-14 bevestig dit.) As jy die inhoud van ons mense se geloof en die gesondheid van ons geloof gaan bekyk, sal jy agterkom dat baie van ons onwetend die merk van die dier dra!

Verstaan jy hoekom Jesus volgens Matt. 25:11 vir so baie gaan sê gaan weg ek ken jou nie? Verstaan jy hoekom Paulus ons in in 2 Tim. 4 waarsku teen die wat ‘n afgewaterde evangelie boodskap verkondig? Gaan lees Jak. 4 – is dit nie hoe baie van ons kerke lyk nie? Kan jy met eerlikheid sê dat jy nie die Duiwel se klou merke in ons kerke raaksien nie?

Met reg het ons ‘n vreeslike weersin aan die merk van die dier en ons wil so ver as moontlik daarvan wegbly. Deur dit af te water en dit net as ‘n letterlik tatoeëermerk of ‘n mikroskyfie te interpreteer verander ons die antichris in iets wat daar vêr is en wat my nie regtig persoonlik raak nie. Boonop kan ons rustig voortgaan met die sonde wat ons doen, solank ons net nie daardie tatoeëermerk of mikroskyfie kry nie. Wie is jy nou om vir my te sê ek is verkeer. So ‘n houding is baie kortsigtig.

Ek is een van die mense wat baie van slimfone, slimhorlosies, debiet kaarte, strepieskodes, ens. hou – ek dink dit is goeie goed wat sinvol en tot Eer van God in ‘n Christen se lewe aangewend kan word. Dink byvoorbeeld hoeveel moeiliker die grendelstaat sou wees daarsonder. Tog kan hierdie tegnologie ook ‘n skadelike effek in jou lewe hê – dink maar net aan die verwoesting wat pornografie saai. M.a.w. dit gaan oor hoe jy die goeie goed wat ons ontvang het gebruik.

Persoonlik hou ek nie van die gedagte van ‘n mikroskyfie nie. Ek hou ook nie van die gedagte van ‘n pasaangeër of ‘n kogleêre inplanting nie. Nie omdat ek glo die goed van die bose af is nie, maar omdat ek verkieslik sonder dit wil klaarkom. Daarby moet ons ook erken dat ons heeltemal te min van die mikroskyfie sy implementering en die gevolge daarvan weet. Die spreekwoordelike jurie het nog nie ‘n goed oorweegde uitspraak oor hierdie saak gegmaak nie.  Ons moet versigtig wees om met die minimum hoeveelheid inligting die maksimum hoeveelheid gevolgtrekkings te maak – om vinnige gevolgtrekkings te maak het al baie rooi gesigte veroorsaak.

My pleidooi is dat ons geestelik waaksaam en nugter moet wees soos wat ons in 1 Tessalonisense 5 lees. Efesiërs 6:12 sê tog duidelik – ons stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die bose geeste in die lug. Kom ons hou op om die Duiwel daar ver te soek terwyl hy soms reeds in my eie huis en hart ‘n vashou plek het. Gee die Duiwel wat hom toekom, kom ons onderskat hom nie.

Dit gesê, moet ons nie maak asof die Duiwel almagtig is nie. Hoor weer wat God in sy Woord sê:

“Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!” (Jes. 43:1)

 

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”  (Joh. 3:16)

Kom ons gaan dan en doen soos wat Heb. 12:1 ons leer terwyl ons Jes. 8:12-13 ingedagte hou:

“Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,”  (Heb. 12:1)

[1] “How to Read the Bible: 7 Ways to Meet With God,” Bible Study Tools, accessed April 6, 2020, https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/7-ways-to-read-your-bible-to-meet-god.html.

One thought on “Teorieë oor Bill Gates, die Covid-19 entstof en die merk van die dier (Openbaring 13: 16-17)… en die res van die Bybel!

  1. Jan alleman Mei 3, 2021 / 7:06 vm

    Dankie vir die artikel. Die hartseer van hierdie samesweringsteoriee is dat dit wolf skree op die verkeerde tyd en as die ware wolf dus kom, dan reageer niemand op die waarskuwing nie. Dit is egter baie duidelik dat die wereld, en veral die westerse wereld, in ‘n bepaalde rigting weg van die waarheid af beweeg. In die laaste jaar het kritiese rasteorie baie vordering gemaak en dit is besig om die fondasies van die weste heeltemal af te breek– sondes wat voorheen ondenkbaar was word nou genormaliseer in baie lande en die vordering het juis pas opgetel tydens al drakoniese lockdowns. Die weste en die Christendom het baie gemaklik die deur oop gemaak vir die staat se beheer en inmenging. In die naam van publieke gesondheid kan hul nou inmeng nes hul wil en besluit wanneer jou deure oop mag wees en hoeveel mense jy mag ontvang. Kyk na die feite – Ouers met “trans” dogters sit in die tronk oor hul nie hul dogter ‘n seun wil noem nie. Kerkleiers word in Engeland gearresteer – oor hul preek van ‘n huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou; predikante in Kanada word in die tronk gegooi oor hul teen die staat se inmenging en kommunistiese styl “lockdowns” net will kerk hou as gelowiges. Dit is ‘n nagmerrie uit George Orwell se boeke. So, die inentings is nie die merk van die dier nie – maar dit tesame met die hantering van Covid is besig om die pad daarvoor gelyk te maak. Van ongetoetse “inentings” (terwyl Ivermectin ens eintlik beter werk) – tot ‘n Covid paspoort op jou foon – tot biotegnologie inplantings wat reeds in Amerikaanse weermag gebruik word om virus indikasies te monitor en wat met jou foon kommunikeer. Kyk hoe het China die virus hanteer – almal word gemonitor deur kameras op straat, almal gebruik WeChat vir kommunikasie en betalings, almal word geklassifiseer in kategoriee wat aanwys op jy ‘n moontlike risiko is en wat en waar jy mag wees. So, ons moet nie wolf skree nie as die wolf nie daar is nie – maar ons kan ten minste die feite in die gesig staar as ons die wolf doer in bos hoor huil. Mag ons die sluimer en slaap, wol oor ons oe trek, en se alles is wel en goed terwyl die spreekwoordelike nazis reeds aan die deur klop nie. Natuurlik werk dit alles volgens God se Soewereine plan – ons hoop was nooit in hierdie wereld nie. Dit is nie ‘n sameswering van donkere magte nie – dit is wel “die verbongenheid van ongeregtigheid” (2 Thess 2:7).

    Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s