Is ek ‘n kind van God?

Toe die Here Jesus op die berg gepreek het, het Hy aan ’n skare “kerkmense” gesê:

Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Let wel: Dit is hoe die Here Jesus met die goddienstige mense van sy tyd gepraat het! ’n Bietjie later in dieselfde preek sê Hy:

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Hierdie woorde moet ons in ons spore laat vassteek. Hoe weet ek of ék nie dalk een van dié is wat “Here, Here!” gaan uitroep, en dan “Gaan weg, Ek ken jou nie!” as antwoord gaan kry nie? Dit is hier waar ons die belangrike vrae moet begin vra: Is ek ’n kind van God? Hoe weet ek of ek gered is? Hoe word ek ’n kind van God? Baie mense sê dat hulle kinders van God is, maar hoe weet hulle dit?

Die eerste opsigtelike boodskap wat ons uit die Here Jesus se woorde aan die “kerkmense” van sy tyd moet saam neem, is dat ek nie van die ewige verdoemenis gered word omdat ek of enige ander mens voel of besluit het dat ek gered is nie.

Hoe kan enige iemand regtig seker wees dat hulle gered is? Romeine 8:14 gee vir ons ’n goeie weg spring plek:

“Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.”

Volgens die Woord van God kan ek dus met sekerheid sê dat as ek die Heilige Gees ontvang het, ek ’n kind van God is.

“En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus …“ (vers 17).

1 JOHANNES 5:12
“Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie”

Die groot vraag is dan nou: Het ek die Heilige Gees ontvang? As ek het, dan beteken dit dat ek deur God uit verkies, deur die Here Jesus gered en deur die Heilige Gees geheilig word! As ek die Heilige Gees ontvang het, dan is dit ’n seker teken dat ek ’n kind van God is met ’n legitieme aanspraak op die hemelse erfenis!

As ek nie die Heilige Gees ontvang het nie, is dit ’n teken dat ek nie ’n kind van God is nie en daarom ook nie ’n erfgenaam nie. In daardie geval glo ek nie in Christus nie en het dus ook geen aanspraak op die ewige lewe nie!

Het ek die Heilige Gees ontvang? Die antwoord hierop is eintlik eenvoudig. Die Here Jesus het ’n pragtige beeld gebruik om dit vir ons te verduidelik: Net soos wat jy die wind nie sien nie, net so kan jy die Heilige Gees ook nie sien nie. Jy kan egter die gevolge van die wind se werk sien: Soms beweeg dit stof saggies deur ligstrale heen, ander kere waai dit vragmotors om.

Dieselfde geld vir die werking van die Heilige Gees. Jy kan nie sien hoe Hy werk nie, maar daar waar Hy werk, of dit saggies of dreunend is, daar is (dikwels sigbare) gevolge!

Wat is die gevolg van die Heilige Gees se werk in my lewe? Sommige sê dat die Heilige Gees se teenwoordigheid soos ’n “drukkie om jou hart” voel. Ander sê weer dat die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou lewe jou in vreemde tale sal laat praat of ander gawes laat openbaar. Daar is selfs dié wat beweer dat wanneer die Heilige Gees in jou werk, Hy jou op die grond neergooi!

Hierdie antwoorde gee ongelukkig nie daardie onwrikbare sekerheid waarna ons so dringend soek nie. Hulle val uitmekaar uit sodra ons moeilike vrae begin vra:

 • Hoe weet jy dat dit die Heilige Gees is wat jou daardie “gevoel” om die hart gee en nie iets anders nie?
 • Hoe weet jy dat dit die Heilige Gees en nie dalk ’n bose gees is wat jou in tale laat spreek nie? Die verskynsel was immers nie vreemd onder die heidene nie.
 • Hoe weet jy dat dit die Heilige Gees is wat jou neerwerp? Het die bose gees in Markus 9 nie maar dieselfde met die maansiek kind gedoen nie?

Die Here Jesus se antwoord op hierdie vraag is egter ’n onweerlegbare bastion van sekerheid!

JOHANNES 16: 7 – 11
Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.

1 KORINTHIëRS 12:3
Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ’n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

GALASIëRS 5:22
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

As die Heilige Gees (die Trooster) in my werk, doen Hy dus drie dinge:

 1. Hy oortuig my van my sonde
  1. Dat daar iets soos sonde is.
  2. Dat sonde afskuwelik en lelik is.
  3. Dat ek sonde doen.
 2. Hy oortuig my van geregtigheid
  1. Dat my sonde gevolge het – die dood en die hel.
  2. Dat Jesus Christus die gevolge van my sonde– aan die kruis gedra het!
  3. Dat Christus voor die Vader se troon besig is om vir my in te tree en geregtigheid op grond van sy verdienste te eis – my skuld is klaar betaal, ek is vry!
 3. Hy oortuig my van oordeel
  1. Elke sonde gaan gestraf word.
  2. As Jesus Christus nie in my plek die straf vir my sondes gedra het nie, sal ek dit self moet dra.
  3. Niemand gaan die oordeel vryspring nie – selfs die owerste van hierdie wêreld gaan geoordeel word.

As jy die Heilige Gees ontvang het, word sonde dus vir jou walglik-lelik, Jesus Christus se redding word vir jou onbeskryflik mooi en die wêreld se probleme raak vir jou ’n saak van lewe of dood – letterlik!

Dit beteken ook dat jy op ’n baie spesifieke manier begin optree. As jy dus wil weet of die Heilige Gees in jou werk, weet dan dat sy werking nie sintuiglik waarneembaar is nie. Jy gaan egter die gevolge van sy werk in jou woorde, dade en denke beleef en raaksien.

Gaan soek met eerlike opregtheid die tekens van sy werk in jou lewe: Hoe dink jy? Het jou sonde vir jou leliker geword die afgelope tyd? Het Jesus Christus en sy werk vir jou mooier en kosbaarder geword? Het die wêreld se benarde toestand vir jou ’n saak van groter erns geword? Noem jy Jesus regtig jou Here? Wil jy doen wat God van jou verwag? Dan werk die Heilige Gees in jou! Jy is ’n kind van God, jy is ’n erfgenaam!

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s