Is ek ‘n kind van God?

Toe die Here Jesus op die berg gepreek het, het Hy aan ’n skare “kerkmense” gesê:

Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Let wel: Dit is hoe die Here Jesus met die goddienstige mense van sy tyd gepraat het! ’n Bietjie later in dieselfde preek sê Hy:

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Lees voort

Ek vergewe jou

Ons almal weet hoe belangrik vergifnis is. Tog is dit van die moeilikste woorde wat ‘n mens kan sê – soms sê ons dit, maar ons bedoel dit nie. Hoekom?  Omdat ons ‘n ander betekenis aan die woord “vergewe” gee as wat die Bybel daarvoor gee.

Al gebruik ons die woord “vergewe” bedoel ons baie keer eintlik: “ek sal maak asof dit wat jy gedoen het, nooit gebeur het nie.” Partykeer is dit maklik om te vergeet. Ander kere is dit onmoontlik – veral as jy baie seer gekry het.In Matt.  6::15 kom sê Jesus:

“Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.”  Matt. 6:15

Die vraag is nou: Verwag die Here Jesus van ons om te maak asof daardie verskriklike ding nooit gebeur het nie?

Genadiglik praat die Bybel nie so oor “vergifnis” nie. Om die woord “vergewe” op ʼn Bybelse manier te verstaan moet ons eers die woord “skuld” mooi verstaan.

As ek R5 by iemand vat, sonder dat dit myne is, dan beteken dit dat ek daardie persoon R5 skuld. Selfs al sê hy dat ek dit maar kan los, beteken dit nog steeds nie dat my skuld weg is nie. Hy kan nog steeds nie sy R5 gebruik nie. Daardie persoon dra dus self die verlies van die R5,00. Die enigste manier hoe my skuld weggevat kan word, is wanneer iemand dit betaal: óf ek óf iemand anders. Maar as iemand anders dit betaal gaan hulle weer die verlies van R5 moet dra.

Sonde werk presies die selfde. As iemand iets verkeerds aan my doen dan het hy sondeskuld – daarom moet hy sy skuld betaal. Hier het ek ʼn probleem. Hoe kan ek hom die regte hoeveelheid laat betaal? Hoe maak mens as hy nie wil betaal nie?

God het nie dieselfde probleem nie. Hy weet presies hoeveel skuld elke sonde veroorsaak. Die ding wat my bang maak, is dat Hy ook sal sorg dat daardie sondeskuld betaal word! (Onthou skuld gaan nie net weg nie!) Dit is dan ook wat in die hel gebeur. Dit is waar God almal wat sondeskuld het laat betaal!

In Lukas 23: 34 lees ons:

En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie…”

Hier is manne wat besig is om die Seun van God op ʼn wrede manier dood te maak. Die Here Jesus weet dat hierdie manne se skuld groot is en, al weet hulle dit nog nie, weet Hy wat op hulle wag – die hel!

In plaas daarvan om te skree en te dreig bid die Here Jesus: “Vader, vergewe hulle…” Jesus vra sy Vader om hulle nie self vir hulle skuld te laat betaal nie. Hy bid, terwyl hulle besig is om Hom te vergruis, dat Hy eerder vir hulle skuld sal betaal. Dis aangrypend!

Wat gebeur wanneer ek op ʼn Bybelse-manier sê: “Ek vergewe jou?” Jy sê eintlik vir daardie persoon ek gaan die skuld wat jy nou teenoor my gemaak het na God toe vat. Ek gaan Hom laat besluit hoe om dit regverdig te hanteer.

As hy ʼn kind van God is, dan is al sy sondeskuld klaar vergewe – Jesus het met sy bloed daarvoor betaal, en Hy doen nie halwe werk nie. So as ek sê “ek vergewe jou” dan bedoel ek eintlik dat ek weet dat die skuld wat jy nou gemaak het, klaar betaal is. Daarom is die saak afgehandel.

Maar, as hy nie ʼn kind van God is nie, dan moet hyself sy sondeskuld betaal (in die hel). As ek dan vir hom sê dat ek hom vergewe, sê ek eintlik dat ek die skuld wat hy gemaak het na God toe vat. God sal sorg dat dit regverdig betaal word. Daarom is die saak ook afgehandel.

As ek ‘n wrok teen iemand hou (of weier om iemand te vergewe) maak ek een van twee ernstige foute. As ek iemand nie op die Bybelse manier wil vergewe nie, beteken dit dat ek óf sê dat Jesus se betaling aan die kruis nie genoegsaam was vir daardie een se skuld nie, óf dat God nie betroubaar is om daardie een se sonde op die regte manier regverdig te hanteer nie.

As ek reken dat Jesus se betaling nie genoegsaam was om daardie persoon se sonde te vergewe nie, het ek ook geen rede om aanvaar dat dit genoegsaam was om my sonde te vergewe nie! Aan die anderkant, as ek sou reken dat God nie betroubaar is om regverdig met iemand anders se sonde te werk nie, hoe weet Jesus dan om met my sonde te werk. Dan kan ek myself ook nie ‘n Christen noem nie – want Dit beteken dat ek glad nie op een van God se beloftes kan hoop nie! Ek kan Hom tog nie met een belofte vertrou maar met ʼn ander een glad nie…

Uitendelik is daar geen rede vir ‘n Christen om nie te vergewe nie. Maar, om te vergewe beteken ook nie dat ek maak asof niks gebeur het nie. Dit beteken eenvoudig dat ek God vertrou om dit regverdig te hanteer.