Kerklike Bydraes

close up envelopes paper
Photo by Lum3n.com on Pexels.com

 

Hier volg ‘n uittreksel uit die sinodaal goedgekeurde publikasie: Volwasse in die Geloof (bl. 61-62). Hierdie boekie is in 1990 deur prof. Roelof Marè uitgegee en word vandag nog as die katkisasie boekie gebruik wanneer volwassenes belydenis van geloof aflê. Lees voort

Goedkoop koffie & Goeie Maniere

photo of coffee tumbler
Photo by Matthias Cooper on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria Fm 22/07/2016

 

Toe ek gister hierdie wyse stukkie raad probeer volg het, het ek ‘n interessante artikeltjie op Maroela Media raakgeloop.

Daar word vertel dat ‘n restuarant iewers in Virginia ‘n advertensiebord opgesit het wat drie opsies adverteer:

  1. Opsie 1: Koffie – $5
  2. Opsie 2: Koffie asb. – $4
  3. Opsie 3: Goeie Môre, ‘n Koffie asb. – $2,40

M.a.w. Hoe vriendeliker jy is, hoe goedkoper is die koffie! Een van die Kelners, ‘n kêrel genaamd Austin Simms, het blykbaar gesê dat hulle mense probeer aanmoedig om goeie maniere te hê. Blykbaar het foto’s van die advertensie borde die sosiale media aan die gons! Ek dink dit is dus regverdig om aan te neem dat slegte maniere ‘n wydverspreide probleem is… Lees voort

As iemand belangrik teen jou sondig?

ask blackboard chalk board chalkboard
Photo by Pixabay on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria-FM 29/06/2018

 

Die woord wat in die Bybel gebruik word vir “eer” is ’n woord wat ook “swaar” beteken. Daar staan letterlik dat jy op ’n gewigtige manier oor jou ouers moet dink. Jy is nie veronderstel om hulle ligsinnig eenkant toe te skuif nie. Hoekom sê die Bybel dit? Die eenvoudige rede is omdat God hulle aangestel het om ’n gewigtige rol in jou lewe te speel. Dit geld natuurlik vir iemand soos ’n mentor ook.

Vandag wil ek graag 4 maniere uitlig hoe jy hierdie gewigtige persone kan eer, ook as hulle foute maak – (net vir interessantheid as Dr. Michael Horton oor afwesige ouers praat voeg hy nog twee by.) Lees voort

Rentmeesterskap

photo of woman planting vegetables
Photo by bruce mars on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria-FM 03/02/2017

 

Ons almal het op een of ander stadium al met ‘n sakrekanaar en ‘n potlood gesit en met ‘n begroting gesit en worstel. As ek dit en dit en dit doen, gaan dit soveel kos. Maar daar is eenvoudig nie genoeg geld om dit alles te kan doen nie. So kom ons doen dit of dat eerder so, en dan spaar hier of daar. Kom ons los hierdie heeltemal, dis nie so belangrik nie. Hierdie is noodsaaklik, ons kan nie anders nie… Ons het almal al sulke tipe sommetjies gesit maak. En jy het nie werklik ‘n ander keuse as wom daar te bly sit todat jou sommetjies klop nie. Totdat alles presies uitwerk nie.

In die laaste gedeelte van vers 12 kry ons die woorde:

“…werk julle eie heil uit met vrees en bewing;” Fil. 2:12

Lees voort

Kerkjaarboek Bestellings

family walking on path
Photo by Vidal Balielo Jr. on Pexels.com

U is sekerlik bekend met die gebruikswaarde van ons Jaarboek. Die publikasie het deur die loop van jare in ons kerkverband ingeburger geraak as ’n naslaanboek om noodsaaklike inligting te bekom oor gemeentes, predikante, kontakgegewens, ensovoorts. Dit is dus ’n onontbeerlike item in elke gemeente se administrasie. Daarby gebruik die meeste lidmate ook die dagstukkies vir hul eie geestelike verryking en by huisgodsdiens. Daar is vanjaar weer met groot sorg aan die gehalte aandag gegee.

 

Elke lidmaat of huisgesin behoort ’n Jaarboek te hê, maar die Jaarboek is ook ’n nuttige geskenk vir ’n vriend/vriendin/kennis. Om hierdie gebruik aan te moedig, gee ons weer die Jaarboek in verskillende formate uit (kyk bestelvorm). Sodoende kan dit ’n nuttige geskenk wees vir iemand buite ons kerkverband. Baie belangrik: Kyk asseblief ook die verskillende opsies wat te koop is. Die dagstukkies is geskryf aan die hand van ’n Bybelleesrooster wat deur prof. Koos Adendorff opgestel is. Indien die leesplan vir oggendstiltetyd, huisgodsdiens en aandstiltetyd getrou gevolg word, sal u die Bybel in een jaar deurlees met kommentaar op ’n derde van die Skrifgedeeltes.

Volg asb. hierdie skakel om ‘n bestelling te plaas – Bestelvorm.