Wat sê die Bybel oor my werk

person plowing soil
Photo by Rodolfo Clix on Pexels.com

In die Bybel kry ons vier hoofstukke of fases. Hierdie fases neem nie ewe veel plek in die Bybel op nie, tog is al vier baie belangrik. As jy een mis, mis jy nie net ‘n kritieke bousteen in die verstaan van die Bybel nie, maar ook in die verstaan van die wêreld.

Daarom, in jou gedagtes, trek vir jou vier kolomme op ‘n vel papier.

  • Noem die eerste kolom: skepping – waar ons sien dat God alles goed en mooi en reg aanmekaar gesit het en eindelik kon terugstaan en sê: “Dis baie goed.”
  • Dan is daar die tweede kolom, sondeval – waar ons sien dat die mens deur sy besluite en keuses nie net van God vervreem word nie, maar ook dat God uiteindelik in Genesis 6:5-6 kom sê:

“Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart.”

  • So ons het nou al twee kolomme. Skepping en Sondeval. Die derde Kolom kan ons: verlossing noem. In hierdie kolom kyk ons hoe Jesus Christus, die Seun van God my skoene aantrek en in my plek voor God se regterstoel gaan staan om my straf te dra.
  • Die vierde kolom kan ons verheerliking noem – waar ons kyk hoe rebelle verander word deur hierdie plaasvervangende genade werk van die Here Jesus, om eindelik nie meer rebelle te wees nie, maar erfgename en kinders van God. Dit alles lei tot die Ewige lewe in God se heerlike teenwoordigheid.

As jy op ‘n Bybelse manier oor bv. werk wil dink, kan jy ‘n “versie” gaan soek wat oor werk praat, maar as jy die lig van die Bybel op hierdie saak wil laat skyn moet jy hierdie vier kolomme, (skepping, sondeval, verlossing, verheerliking) vat en by elkeen gaan vra – wat sê God in sy Woord in hierdie kolom oor hierdie onderwerp.

Onbewustelik, maak ons dikwels die fout om net die eerste twee kolomme, (dit is “skepping” en “sondeval”), in te vul en die res te vergeet. As ons bv. oor werk dink, dan sê ons dikwels dat God ons met talente en vermoëns gemaak het. Hy het ons aangestel om die aarde te bewerk en te bewaar, maar na die sondeval verdien ons in die sweet van ons aangesig ons brood.

Ek dink dus dikwels oor my werk, as ek een het, as die nodige euwel wat die meeste van my tyd opneem. Om geld te kan kry is dit nodig om te werk, maar dis soveel beter as ek geld kan kry sonder om daarvoor te werk. Daarom soek ek die werk wat die beste betaal of die lekkerste is, of die meeste vervulling gee, alles sodat ek hierdie nodige euwel so verteerbaar as moontlik kan maak. As jy moet werk, maak dit so draagbaar as moontlik, maar veel beter is dit om net te kan doen wat jy wil, wanneer jy wil.

Ons mis egter die belangrike derde en vierde kolom! Jesus het nie gekom om as’t ware vir ons ‘n hemelse vakansie met sy bloed te kom koop nie! Allermins! God het ons gemaak om te bewerk te bewaak (Gen. 2:15). Ons is dus gemaak om God se skepping te versorg sodat dit gesond en vrugbaar is. Die Skepping is ‘n kolossale lewende monument van God se goedheid en heerlikheid, en ons werk is om dit te versorg sodat dit God se heerlikheid voller en heerliker kan uitjubel.

Ons het egter meer en meer op onsself begin fokus. Ons het monumente vir onsself en ons eie sake begin oprig. Romeine sê dat ons almal gesondig het, en dat dit ons aan die heerlikheid van God ontbreek.  Uit ons eie uit, werk ons nie met God se heerlikheid ingedagte nie!!!

Maar Jesus het. Selfs tot aan die kruis. (Dis nou kolom drie.) Hy het in hierdie gebroke wêreld ingekom om die gevolge en die straf vir my selfsugtigheid en luiheid te dra, dit terwyl Hy selfs in die diepte van sy lyding geroep het: nie my wil nie, maar laat U wil geskied.

Aan die eenkant het Hy die straf wat ek verdien het, kom dra. Aan die anderkant het Hy die volmaakte voorbeeld gestel hoe ons moet lewe, en belangriker nog, hoe ons moet werk! Alles tot eer van God.

Dit bring ons by kolom 4. Verheerliking. Ons word nou geroep om in hierdie lewe te oefen om tot God se te lewe. My werk is nie meer maar net ‘n werk nie – dit is ‘n geleentheid om God te eer! Dit is ‘n geleentheid om vir die ewige lewe te oefen.

Kom ons gaan ondersoek ons eie gesindheid en motivering agter ons werk. Mag ons op ‘n Bybelse manier oor ons werk begin dink.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s