Jesus stuur jou ook.

man facing roadPhoto by Sharefaith on Pexels.com

Markus 2:17 – En toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

Die Here Jesus herhaal hierdie gedagte ʼn hele paar keer in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Mattheüs 20:28 sê dit selfs ʼn bietjie sterker.

Mattheüs 20: 28 – net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys vir baie.

Jesus het die hemel verlaat en selfs toegelaat dat Hy aan ʼn kruis vasgespyker en doodgemaak word sodat Hy verlore mense kan red. Dis ook die rede hoekom Hy later opgewek is uit die dode en opgevaar het na die Hemel.

Handelinge 5:31 – ‘Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk.’

Dit is ook die rede hoekom Hy die Heilige Gees gestuur het:

Handelinge 1:8 – ‘maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. ‘

Laastens is dit ook die rede hoekom die Here Jesus die kerk geplant het:

Matthéüs 28:19 – Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Wanneer jy die boek Handelinge lees, dan sien mens hoe dit lyk wanneer Christene deur die Heilige Gees gebruik word om van hulle Redder te getuig. By die Pinksterfees in Jerusalem het daar omtrent 3000 mense tot bekering gekom (Handelinge 2:41). Na dit het die Here gereeld nog mense in Jerusalem tot bekering laat kom (2:47). Later hoor ons weer dat daar nog mense tot bekering gekom het sodat die manne omtrent 5000 geword het (4:4)! Selfs van die priesters in die tempel het ook tot bekering gekom (6:7). In Samaria hoor ons dat die skare Filippus se boodskap baie ernstig opgeneem het (8:6). In Joppe hoor ons dat baie in die Here geglo het (9:42). In Caesarea hoor ons hoe dáár ook mense tot bekering gekom het (10:44). In Antiochië lees ons: – “En die hand van die Here was met hulle en ’n groot getal het gelowig geword en hulle het tot die Here bekeer” (11:21 en 24). Ons lees die selfde van die stad Ikonium (14:1).

ʼn Kerk (lidmate) wat deur die krag van die Heilige Gees lewe en wat die Evangelie van Jesus Christus met opgewondenheid verkondig kan verwag dat God hulle sal gebruik om mense tot bekering te bring.

Jesus sê vir ons ons ook soos wat Hy vir sy dissipels gesê het:

Markus 1:17 – En Jesus sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal maak dat julle vissers van mense word.

Gaan jy Hom volg?

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s