Hart, Verstand & Hande

abstract blackboard bulb chalk
Photo by Pixabay on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria FM 31/05/2016

 

In die nadraai van die van die Tweede Wêreld oorlog was daar ‘n hele klomp hofsake en verhore. Die wêreld het seergekry en die wêreld was kwaad. Die oorlogsmisdade moes gestraf word. Iewers in hierdie proses het daar in sommige se gedagtes die vraag ontstaan – waar het die Nazi-regime aan die idee van die gaskamers gekom? Voor wie se deur kan die idee gelê word?

Hulle het geweet wie die idee goedgekeur het, hulle het geweet wie die idee geïmplementeer het, maar wie het dit uitgedink? Die antwoord op die vraag was ‘n moeilike een. Die een persoon wat na my mening die regte antwoord gekry het was Victor Frankl.

Hy sê in ‘n onderhoud op sy 90ste verjaarsdag die ontstellende waarheid – Ek is absoluut oortuig dat die gaskamers nie in een of ander departement in Berlyn uitgedink is nie, maar eerder in die kantore en lesinglokale van die Nihilistiese Professore. (“Victor Frankl at Ninety: An Interview,” in First Things, April 1995, p. 41.) Lees voort

Die Vreemde

man standing near waterfall
Photo by Indra Purniawan on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria FM 22/04/2016

 

Ek het onlangs weer ‘n bietjie oor ontdekkingsreisigers gaan oplees – dit is nou mense soos Prins Hendrik die Seevaarder en Christopher Columbus en Vasco da Gama. Almal bekende name. Meeste van ons, as ons so ver terug kan onthou, het op skool so bietjie van hulle geleer. Weet jy, daar is vir jou fassinerende leesstof! Ek het dit regtig geniet. Al hulle ontberinge, al die interessante dinge wat hulle as Westerlinge vir die eerste keer gesien of beleef het. Baie interessant.

Een ontdekkingsreisiger wie se verhaal ek besonders fassinerend gevind het was die van Marco Polo. Marco Polo het van 1254 – 1324 gelewe, en hy was maar 17 toe hy saam met sy Pa, Oom koers gekies het om die Verre-Ooste te gaan verken.

Ons lees dat hy meer as 20 jaar in die Verre-Ooste spandeer het en letterlik ‘n nuwe wêreld beleef het. Later, toe hy as krygsgevangene opgesluit was het hy sy wedervaringe aan ‘n ene Rustichello vertel wat hom toe gehelp het om dit te boekstaaf. Dié boek was baie gewild. Dit is in ‘n hele paar tale vertaal. Lees voort

Ek behoort aan die Kerk

51izbgai3dl

Wat sal gebeur as mense hulle kerk kies nie op grond van wat hulle daaruit kan kry nie, maar op grond van wat hulle kan gee? Thom Rainer beantwoord hierdie vraag in EK BEHOORT AAN DIE KERK eenvoudig, Bybels en oortuigend.
Dr. Rainer bespreek ses beloftes wat lidmate versigtig en biddend kan maak om die voorreg en vreugde van kerklidmaatskap te ontdek:
1. Ek sal ’n werkende kerklidmaat wees
2. Ek sal ’n kerklidmaat wees wat verenig
3. Ek sal nie toelaat dat my kerk oor my voorkeure en begeertes gaan nie
4. Ek sal vir my kerkleiers bid
5. Ek sal my gesin lei om gesonde kerklidmate te wees
6. Ek sal kerklidmaatskap as ’n geskenk beskou
Elke hoofstuk eindig met 5 vrae wat lesers help om die beginsels prakties in hulle lewens toe te pas. Lees voort

Die Goeie Lewe

silhouette photo of man standing near the edge of concrete pavement
Photo by VisionPic .net on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria FM 30/03/2016

 

‘n Christelike filosofie professor van die Calvyn college: prof. Jamie Smith het ‘n paar jaar gelede ‘n interessante ding gesê:

Hy het vertel dat hy ‘n interessante ding in sy lewe geleer het. As hy ‘n vreemde persoon vir die eerste keer ontmoet en die persoon graag wil leer ken, dan gaan hy as volg te werk. Hy stel homself aan die persoon voor, kry die persoon se naam. En dan begin hy met die persoon gesels.

Sy geheime wapen is die vraag: wat wil jy hê? Wat wil jy van die lewe hê? Wat is jou beeld van die goeie lewe. As jou skip nou sal kom – wat sal hy saambring? Lees voort

Wanneer ons na die toekoms kyk

bright bulb close up dark
Photo by Lukas on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria FM 29/02/2016

 

Suid-Afrika se aandag was die afgelope paar weke skerp gefokus op ons universiteite en wat alles daar aangaan. Sosiale netwerke en die media was letterlik aan die brand. Jou mond hang partykeer oop as jy van die dinge hoor. Soms voel dit soos ‘n nagmerrie, en jy wonder wanneer jy gaan wakker word … Lees voort

My Kerk kan beter lyk

brown stone chapel photo
Photo by Jonathan Borba on Pexels.com

Wanneer die predikant verduidelik dat die Bybel jou leer dat jy ’n tempel van God is, en dat jy jou liggaam, siel en gees as ’n tempel moet oppas en gebruik, dan klink dit mooi. As dieselfde predikant dan uitstap om te rook, dan pla dit ons!

Op ’n sekere manier is dit presies wat ook met die Reformasie 500 jaar gelede gebeur het. Wat mense gesê het en wat dieselfde mense gedoen het – was twee verskillende goed. Die kerk het baie anders as die sondige wêreld gelyk, maar hulle het presies dieselfde (en erger) gedoen. Lees voort

Die Wonder van God se wet

close up court courthouse hammer
Photo by Pixabay on Pexels.com

In die Nuwe Testament lees ons baie oor die Fariseërs. Hulle was geleerde manne. Die ding waarop enige Fariseër die trotste was, was dat hy ʼn Wetsgeleerde is. (M.a.w. dat hy die Wet van die Here baie goed ken.) Hulle was hulle hele lewe lank daarmee besig! Maar, hulle het nie net die Wet geken nie. Nee! In hulle gedagtes was hulle die beste soort mens wat daar is – want kyk hoe goed hou hulle die Here se Wet. Hulle het gehoop dat God vir hulle sou kom sê: Mooi so, Ek is trots om julle my mense te noem!

Die Fariseërs het selfs ʼn klomp ekstra “reëls” gemaak om hulle te help om die wette wat vir hulle belangrik is, na te kom. Baie hoogmoedig het hulle dan vir die gewone mense vertel wat hulle alles doen om die Here se Wet na te kom. Dan, met trotse harte, het hulle vir die gewone mense gevra: “Doen julle dit ook?” Lees voort

Jesus stuur jou ook.

man facing roadPhoto by Sharefaith on Pexels.com

Markus 2:17 – En toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

Die Here Jesus herhaal hierdie gedagte ʼn hele paar keer in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Mattheüs 20:28 sê dit selfs ʼn bietjie sterker.

Mattheüs 20: 28 – net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys vir baie.

Jesus het die hemel verlaat en selfs toegelaat dat Hy aan ʼn kruis vasgespyker en doodgemaak word sodat Hy verlore mense kan red. Dis ook die rede hoekom Hy later opgewek is uit die dode en opgevaar het na die Hemel. Lees voort