Bybelstudie in ‘n Neutedop

75598Wanneer ‘n mens die Bybel bestudeer is dit maklik om as’t ware oor al die kosbare skatte te lees. ‘n “Induktiewe Bybelstudie proses” kan ons hiermee help. Hier is een wat uit Richards en Bretfield se “Creative Bible Teaching” oorgeneem is.

Eers gaan ons elke stap verduidelik. Aan die einde van hierdie dagboekinskrywing sal ons ook skakel na ‘n PDF-werkkaart plaas wat jou stap vir stap deur die proses sal begelei. Mag jy ‘n nuwe diepgang in jou Bybelstudie beleef.

Induktiewe Bybelstudie

Die woord “induktiewe” beteken dat ek die algemene uit die besonderse aflei. As ons dit op Bybelstudie toepas beteken dit dat ek uit die Bybelstudie die beginsels kry, en nie uit die beginsels my Bybelstudie gaan doen nie. Ek bly dus stil, die Woord praat.

Dit is meer male die norm as die uitsondering dat daar met “minimum” gegewens, die “maksimum” afleidings gemaak word. Dit beteken noodwendig dat ons blare in die wind van tyd word. Nou dink mense so, en dan sê die Bybel sommer ook so. Dan dink mense so, en my nooit: die Bybel sê dan ook skielik so. Dit is iets wat oor die afgelope honderd jaar baie in ons land gebeur het. Dit maak mense deurmekaar! Daarom kan ons nie bekostig om op hoor-sê te sê: “So spreek die Here nie!” Ons moet gaan kyk wat Hy in sy Woord sê.

img_4709
Induktiewe Bybelstudie

Bid
Begin jou Bybelstudie met gebed. Bid vir helderheid en insig sodat die Heilige Gees jou pad sal verlig. Bid dat jy sal verstaan wat die Woord sê, en dat jy dit sal gaan toepas. Bid ook dat jy die leiding sal ontvang om die Woord nie net oppervlakkig te gaan toepas nie, maar dat dit jou lewe regdeur sal verander.

Gaan Kyk
– Gaan kyk na die agtergrond en omstandighede van jou teksgedeelte: Ons probeer iets raaksien van die omgewing van die Teksgedeelte sodat as daar verwysings na die dinge is, ons kan verstaan wat gesê word. Hierdie is egter net soos dekor op ʼn verhoog, of agtergrond geluide in ʼn radio-drama: dit help ons om te volg wat gebeur. As ons na ʼn radio-drama luister, en ons hoor die sinnetetjie: “Ek gaan nou spring!” en ons hoor trampolien-vere wat raas, dan weet ons die persoon is nou lus om iets lekkers te doen. As ons egter die selfde sinnetjie hoor, terwyl daar karre en wind in die agtergrond is, dan raak ons bekommerd! Dit help om iets van die agtergrond te verstaan.

Gaan kyk na die konteks van jou Skrifgedeelte: Hier wil ons agterkom wat die verloop van sake is. Wat het gebeur, wat gaan nog gebeur. Hoe help hierdie Teksgedeelte om dit wat die Boek ons eindelik wil vertel te kommunikeer.

Gaan kyk na die struktuur van jou Skrifgedeelte: As ons by die struktuur van die teksgedeelte besig is, wil ons graag weet wat gebeur, wat word gesê. Daarom kyk ons watter dinge eerste kom, watter dinge as die belangrikste gesien word en watter dinge onderstreep word. Dit help ons om ‘n goeie begrip op die Teksgedeelte te kry, sodat ons kan verstaan wat God besig is om vir daardie mense, en daarom ook vir my te sê.

Kom ons gebruik Rut as ‘n voorbeeld.

Wie het Rut geskryf?
Die Rigter Samuel.

Wat is die doel hoekom Rut geskryf is?
Die belangrikheid van getroue liefdesbande tussen God se kinders word kragtig onderstreep. Die skrywer fokus op Rut se onbaatsugtige toewyding aan haar skoonma en op Boas se goedhartigheid teenoor hierdie twee vroue. Hy gee vir ons kragtige voorbeelde van twee mense wat in hulle daaglikse lewens daardie selflose liefde uitleef. Sulke liefde demonstreer God se liefde in ʼn heerlike sameloop van Goddelike en menslike dade. Deur God se genade word sulke lewens geseën, maar meer nog: dis word ook ʼn seën vir ander.

Wat is die geskiedkundige agtergrond van die Boek?
RIGTERS 21:25 – “In dié dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë.”  Dit was ‘n tyd waar wet en orde nie gehandhaaf is nie. Elkeen het gemaak soos hy lekker kry. Die verhaal speel aan die einde van die “Rigtertydperk” af (voor die konings) maar is waarskynlik iewers in die  vroeë jare van Koning Dawid se lewe neergepen.

Watter rol moes Rut dien? (Vir wie is Rut geskryf?)
Die boek, Rut, is ʼn “feesrol” wat tydens die “Pinksterfees” – een van die drie Hebreeuse pelgrimfeeste – gelees is. Die Hebreeuse naam vir die fees is “Shavuot”, wat “weke” beteken. Die naam verwys na die feit dat Pinksterfees 7 weke na Paasfees plaasvind. Die Engelse naam: “Pentacost” en die Afrikaanse naam “Pinkster”  is gebaseer op die Griekse woord vir “vyftig”: juis omdat die Pinksterfees op die 50ste  dag (m.a.w. nadat 7 x 7 weke verby is) na die Paasfees begin.

Pinkster is die fees van “Eerste Vrugte”. Dit is ʼn dankfees waar die volk ʼn voorsmakie van die verwagte oes bring, en God daarvoor dank. Meer nog, dis waar die volk dan ook begin uitsien na die volle oes wat ingebring moet word.

Dit is dus tekenend dat:

  • dit juis op die 50ste dag na Paasfees was dat God aan sy volk sy Wet gegee het. (Exodus 19 & 20).
  • God dit so bewerk het dat die boek wat vertel hoe ʼn heidense-vrou deel van Sy volk (en belangriker nog: deel van die Here Jesus se geslagsregister) word, juis die boek is wat op die “Fees van Eerste Vrugte” gelees is.
  • God juis op die Pinksterfees die Heilige Gees uitgestort het. (Handelinge 2)

Hoe is die boek aanmekaar gesit?
Die boek begin met Naomi, stukkend en leeg in Moab. Dit eindig met Naomi, gevul met vreugde in Bethlehem.

Interpreteer
Hier probeer ons om die hele Teksgedeelte in ʼn enkele paragraaf op te som. Op dié manier kry ons ‘n behoorlike houvas op die Teksgedeelte. Terwyl jy die opsomming maak, vra jouself die vraag: Waaroor praat hierdie Skrifgedeelte? Wat sê dit van die onderwerp waaroor dit praat?

Rut kan miskien so saamgevat word:
Rut bly by Naomi. Dit het glad nie sin gemaak nie – deur terug te gaan na haar familie en haar volk sou sy waarskynlik oorvloed gehad het. Sy het egter dadelik besef dat sy God sou verloor – sy sou Hom nie tussen haar mense kon dien nie. Daarom het Rut haar lot voor God se voete gewerp. Die Boek vertel hoe God in al Rut en Naomi se behoeftes voorsien het, en wat die gevolg van hulle vertrou op Hom was.

Beginsels
Hier is dit belangrik dat ons ‘n skoon begrip van die Betekenis van die Teks waarmee ons werk kry. (M.a.w.: Wat sê die Bybel nou eintlik vir my?) Omdat hierdie en daardie so is, maak ons hierdie en daardie afleidings.

Die beginsels wat ons aflei uit hierdie boek is:
God voorsien vir sy Kinders in al hulle behoeftes. Hy sorg vir dit wat hulle nodig het, wanneer hulle dit nodig het, selfs deur swaarkry heen. Trouens God gebruik dikwels die swaarkry vir hierdie doel… Daarom moet sy kinders nie skroom om Hom te vertrou nie – selfs al maak dit ook glad nie sin nie. Daarmee saam moet ons doen wat Hy ons beveel.  Dit sal ons (en ander) tot seën wees.

Implikasies
Hier probeer ons die vraag vra: “Watter verskil maak dit wat gesê word?”

Uit Rut uit leer ons dat daar in die lewe van ‘n gelowige tye gaan wees wat dit glad nie sin gaan maak om God op sy Woord te neem nie. Trouens dit gaan teen alle logika indruis. Daar gaan tye kom wat die baie duur gaan wees om te doen wat God van jou vra. Dit is so. Rut kom demonstreer egter prakties hoe die gevolge lyk wanneer jy so met God wandel.

Hier moet ons die volgende sake onthou:

  1. Interpretasie moet voor die tyd gebeur. Anders sê ons vir die Skrif wat Hy moet sê.
  2. Hier is die fokus op antwoorde vir algemene vra?
  3. Die Bybel moet gebruik word soos wat God dit bedoel het.

Toepassing
Nou kom die punt waar ek my lewe langs die Skrifgedeelte neersit en vra: “Wat beteken dit vir my situasie? Hoe verskil Bybelse gedagtes met my gedagtes? Hoekom verskil hulle van mekaar, en wat moet ek verander sodat dit nie verskil nie.

Bid
Ons weet nou wat die Woord gesê het. Mag dit wees dat die Woord ons waarlik sal aanraak, en dat ons lewens in lyn met die Woord gebring sal word.

HIer is die skakel na die PDF werkstuk wat jou stap vir stap deur die Induktiewe Bybelstudie proses sal begelei.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s